شکیل کارتن
لیست قیمت ها

لیست قیمت ورق تامین کارتن شکیل 

 

 ردیف

      نوع جنس ورق سه لا

رویه

فلوت

پشت/کاغذ زیر

عرض های طولی

قیمت (ریال)

1

ایرانی

ایرانی

ایرانی

160- 180- 200

8400

2

ایرانی

فلوتینگ

ایرانی

160- 180- 200

8900

3

ایرانی

مازندران

ایرانی

160- 180- 200

7600

4

لاینر

ایرانی

ایرانی

160- 180- 200

8800

5

لاینر

فلوت

ایرانی

160- 180- 200

9300

6

لاینر

فلوت 

لاینر

160- 180- 200

9800

7

کرافت 

ایرانی

ایرانی

160- 180- 200

9700

8

کرافت

فلوت

ایرانی

160- 180- 200

10200

9

کرافت 

فلوت

لاینر

160- 180- 200

10700

10

کرافت

فلوت

کرافت

160- 180- 200

11600

11

سفید صادراتی

ایرانی

ایرانی

160- 180- 200

10300

12

سفید صادراتی

فلوت

ایرانی

160- 180- 200

10800

13

سفید صادراتی

افلوت 

کرافت

160- 180- 200

12200

14

سفید خارجی

فلوت 

ایرانی

200-180-160

11400

15

سفید خارجی 

فلوت 

لاینر

200-180-160

11800

16

سفید خارجی

فلوت

کرافت

160- 180- 200

12500

17

کرافت

مازندران

کرافت

160- 180- 200

11200

18

کرافت

فلوتینگ

لاینر

160- 180- 200

9400

19

سفیدخارجی

ایرانی

ایرانی

160- 180- 200

10900

20

سفیدخارجی

مازندران

ایرانی

160- 180- 200

11800

21

سفیدخارجی

مازندران

لاینر

160- 180- 200

12300

22

سفیدخارجی

مازندران

کرافت

160- 180- 200

13000

 

 

امتیاز بدهید
امتیاز گرفته شده 4.6 از 5 توسط 116 بازدیدکننده

فرم تماس

themecircle.net